Sekretariát

+

Mgr. Bc. Kateřina Fried

asistentka jednatele

+

Jitka Koudelková

asistentka jednatele

+

Mgr. Bc. Ngô Thu Thào

asistentka administrativy

+

Klára Dujsíková

technicko-správní asistentka