MĚSTO, KDE ZÍTRA JIŽ ZNAMENÁ VČERA … A MY SE TOHO NEBOJÍME

Na širých stepích středního Kazachstánu se rozkládá město Astana, dříve známé jako Celingrad. Tato kazašská metropole dnes v ničem nepřipomíná původní pevnost sibiřských Kozáků, naopak jedná se o veskrze moderní, kypící a inspirativní velkoměsto, v němž si východ podává ruku se západem.

Proto není divu, že je Mezinárodní úřad pro výstavnictví (Bureau of International Expositions) vybral 22. listopadu 2012 za nejpříhodnější lokalitu pro konání mezinárodní výstavy EXPO 2017. Půjde o vůbec první výstavu v této kategorii, která se uskuteční na území bývalého Sovětského svazu a Kazachstán přistupuje k mezinárodní výzvě nadmíru zodpovědně. Na ploše pětadvaceti hektarů touto dobou stále ještě roste zbrusu nové výstaviště, které má po čas konání výstavy, tedy od 10. června do 10. září 2017 projít minimálně 5,5 milionů návštěvníků.

Ústředním motivem výstavy EXPO 2017 bude energie budoucnosti – jak světu zpřístupnit dostatek bezpečné a obnovitelné energie za současného snižování emisí oxidu uhličitého. O palčivosti zvoleného tématu svědčí počet států přihlášených k účasti. V září 2016 se jejich počet vyšplhal na úctyhodných 101, což předčilo původní očekávání o více než polovinu.

Ojedinělá událost tohoto typu samozřejmě nabízí mimořádnou příležitost také tvůrčímu teamu Exponexu. Prvotní rekognoskace terénu v dosud rozestavěných pavilonech sice provázela nepřízeň počasí – s teplotou minus třicet se zde zase tak často nesetkáváme -, přesto pro naše klienty vzniknou stánky, které v okolní velkolepé konkurenci jistě nezaniknou. Pracujeme hned na několika expozicích a samozřejmě vás budeme o výsledku informovat.