Rozhoupat, narazit, nerozbít!

Chtěli jsme navrhnout takové skleněné zábradlí, které k sobě nebude potřebovat už žádnou další konstrukci, a i tak bude vyhovovat všem technickým normám a požadavkům na bezpečnost.

Sami jsme si jej tak v navrhli, a protože v modelovém prostředí prošlo bez problémů, neměli jsme strach, že při praktických zkouškách pro získání potřebných certifikátů dopadne jinak.

Různé typy zavěšeného závaží pod dohledem zkušených profesionálů v testovacím centru několikrát narazily do naší tabule. Ta se sice při největším nárazu prohnula jako bumerang, ale to ničemu nevadilo a jak jsme již z výpočtů očekávali, prošla certifikovanou zkouškou bez nejmenšího problému.