Budoucí architekti si vyzkoušeli navrhnout veletržní expozici

Posledních pár týdnů probíhalo ve znamení spolupráce našeho projekčního oddělení s Ateliérem prostorové tvorby UTB ve Zlíně pod vedením Ing. arch. Kamila Koláčka. Cílem této spolupráce bylo dát studentům možnost podílet se na řešení jedné z velkých expozic, se kterými se běžně setkáváme.

V polovině října od nás studenti dostali první část úkolu, při které pracovali na koncepčních řešeních jednotlivých stánků. O pár týdnů později, po návštěvě přímo u nich na fakultě a zkonzultování jejich prvotních ideí, už pak zpracovávali konkrétní prostorové návrhy.

Na dopoledne v pátek 22. listopadu jsme pro ně přichystali exkurze do dvou z našich dceřinek, Expolight a A1 nábytek. Dozvěděli se, jaké jsou možnosti osvětlení výstavních expozic a všechnu používanou elektroniku si mohli na vlastní kůži osahat. Při provádění naší dřevařskou dílnou zase viděli kompletní proces, který vede například k výrobě nábytku, který pak v expozicích používáme.

Odpoledne nás čekaly prezentace jejich rozpracovaných projektů při kterých zazněla spousta skvělých a inovativních řešení. Ve zpětné vazbě od našich zaměstnanců z různých oddělení, a tedy i s jiným pohledem na věc, pak prezentující studenti mohli slyšet jak spousty chvály, tak i cenných rad z praxe, kam by mohli své návrhy rozvíjet nebo jaké by mohly být reakce od potenciálních klientů. Těm nejšikovnějším z řad nich, jejichž návrh pak bude použit při výběrovém řízení s klientem, jsme přislíbili účast na veletrhu a možnost další užší spolupráce.

Akce jako je tato nebyla jedinou, prostřednictvím které do procesu navrhování zapojujeme studenty. Podobným způsobem jsme s UTB ve Zlíně spolupracovali už v letech 2017 a 2018. Snažíme se také vycházet vstříc těm, kteří by rádi získali odbornou praxi na některém z našich oddělení a v budoucnu plánujeme podobný způsob navazování kontaktů se studenty rozšířit i na jiné univerzity.