Martin Hradský,

technicko-správní ředitel

Na procesy já jsem ras…

Narodil jsem se v pondělí, což je den plný změn a shonu stejně jako lidé, kteří v tento den přišli na svět.

Již staří Řekové tvrdili, že lidé narození v pondělí jsou empatičtí a přirozeně tíhnou k silným rodinným vazbám a zaměstnáním ve službách. Staří Římané tuto charakteristiku doplnili o tvrzení, že Pondělníčci mají velkou fantazii, jsou kooperující, starostliví a zajímají se o druhé. Navíc jsou ctižádostiví a nezřídka si dávají vysoké cíle. Myslím si, že to nejsou vlastnosti úplně k zahození i pro mé profesní působení, které zahrnuje nejen zabezpečení provozního chodu firmy, ale také nastavování firemních pravidel a procesů.

Moji ještě ne úplně staří rodičové se mi navíc, v rámci svých výchovných pokusů, pokoušeli vštípit mnoho dalších kladných charakterových vlastností, jak sami hodnotí ……… „s různorodým výsledkem“.

… a mně tedy nezbývá již nic jiného než poděkovat těmto starověkým národům za přípravu „procesu určování charakterových rysů“ a rodičům nejen za to, že se tak pěkně „trefili“ do toho nejpříhodnějšího termínu.