+

Budoucí architekti si vyzkoušeli navrhnout veletržní expozici

Posledních pár týdnů probíhalo ve znamení spolupráce našeho projekčního oddělení s Ateliérem prostorové tvorby UTB ve Zlíně pod vedením Ing. arch. Kamila Koláčka. Cílem této spolupráce bylo dát studentům možnost podílet se na řešení jedné z velkých expozic, se kterými se běžně setkáváme.